5 kysymystä ilmastoteosta: Ilmastoneutraali risteilijä

Press release 17.4.2024

Meyerin NEcOLEAP-ohjelmassa kehitetään laajan yhteistyöekosysteemin avulla ilmastoneutraalia risteilyalusta sekä hiilineutraalia telakkaa. Ilmastoneutraalin risteilijän toteutuksen tavoitevuosi on 2030. Konseptinmukainen laiva kulkee mahdollisimman hiilineutraalilla polttoaineella energiatehokkaasti, ja sen materiaalit ovat vähäpäästöisiä.

Meyer Turun projektipäällikkö Liina Vahala kertoo ilmastoteosta.

1. Kuvaile ilmastotekoanne lyhyesti

Teemme ilmastoneutraalia risteilijäkonseptia laajassa yhteistyössä eri yritysten, yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. NEcOLEAP-veturihankkeessa kehitettävät maailman mittakaavassakin innovatiiviset ja vastuulliset teknologiaratkaisut liittyvät laivanrakennuksen energia- ja resurssitehokkuuteen, automaatioon, robotiikkaan ja kyberturvallisuuteen.

Ilmastoneutraalin risteilijäkonseptin on tavoitteena valmistua vuoteen 2025 mennessä, minkä jälkeen Meyerilla on valmiudet edetä ilmastoneutraalin laivan suunnitteluun ja tuotantoon. Veturihankkeessa etsitään uusia vastuullisempia materiaaleja ja ratkaisuja esimerkiksi hytteihin, tutkitaan aluksen rungon ja teräsrakenteen optimointia polttoainetarpeen pienentämiseksi, ja suunnitellaan tehokkaampia jätejärjestelmiä.

2. Miten tekonne vähentää hiilidioksidipäästöjä?

Laivan päästöissä korostuu sen koko elinkaaren ajalle jakautuva polttoaineen käyttö. Ilmastoneutraali risteilijä vähentää näitä päästöjä, sillä se voi käyttää vähähiilisiä tulevaisuuden polttoaineita. Energiatehokkuuden myötä risteilijä myös kuluttaa nykyistä vähemmän polttoainetta.

Tulevaisuudessa vähäpäästöisten polttoaineratkaisujen myötä risteilijän ilmastovaikutuksissa korostuu rakentamisen hiilijalanjälki. Täten on välttämätöntä vaikuttaa myös rakentamisen ja materiaalien päästöihin valitsemalla vähäpäästöisiä ja vastuullisia vaihtoehtoja ja kehittämällä telakan toimintatapoja. 

3. Miksi teette ilmastotekoja ja miksi lähditte mukaan tekemään hiilineutraalia Turkua?

Meyer Turku on yksi maailman suurimmista ja moderneimmista korkean teknologian risteilylaivarakentajista. Rakennamme maailman uudenaikaisimpia ja ympäristöystävällisimpiä risteilyaluksia, autolauttoja ja erikoisaluksia. Osuutemme maailman risteilyrakentamisesta on noin 15 prosenttia, ja tilauskantamme ulottuu vuoteen 2026.

NEcOLEAP-ohjelman päätavoitteena on nopeuttaa telakan liiketoiminnan sopeutumista vihreään siirtymään ja vastaamaan ilmastonmuutokseen liittyviin vaatimuksiin yhdessä ekosysteemikumppaneiden kanssa. Tutkimme mahdollisuuksia ottaa käyttöön entistäkin vastuullisempia teknologioita, joiden avulla voimme vastata myös asiakkaidemme strategisiin vastuullisuustavoitteisiin.

4. Minkälainen potentiaali alallanne on vähentää hiilipäästöjä ja millä keinoin?
Koko laivan elinkaaren aikana päästövähennyspotentiaali on merkittävä. Päästöjen vähentäminen tapahtuu tiiviissä yhteistyössä laajan verkoston ja asiakkaiden kanssa. Mahdollisuuksia tarkastellaan rakentamisen aikaisista päästöistä laivan operointiin sekä elinkaaren päässä olevan tuotteen kierrätysmahdollisuuksiin.

5. Minkälaisen viestin haluat lähettää muille toimijoille?

Laivat ja laivateollisuus on merkittävä vientituote Turun alueelle sekä koko Suomelle. Ilmastoneutraali vientituote puolestaan kasvattaa Suomen hiilikädenjälkeä, ulottaen positiiviset ilmastovaikutukset globaalille tasolle. Mahdollistetaan yhdessä vastuullista matkailua!

Linkki Turun Kaupungin alkuperäisuutiseen.

Back to news