5 kysymystä ilmastoteosta: Hiilineutraali telakka 2030

Press release 17.4.2024

Meyer Turku panostaa telakkatoiminnassaan energiatehokkaisiin ja vähäpäästöisiin ratkaisuihin. Päästöneutraalin sähkön ja kaukolämmön käyttäminen sekä vetykäsiteltyyn kasviöljyyn siirtyminen liikuteltavissa lämmittimissä leikkaavat toiminnan päästöjä merkittävästi. Esimerkillään yritys haluaa näyttää, että materiaali- ja polttoainevalinnat saavat alalla aikaan suuria vaikutuksia.

Meyer Turku Oy:n vastuullisuusasiantuntija Hanna Haaksi kertoo ilmastoteosta.

1. Kuvaile ilmastotekoanne lyhyesti
Meyer Turun tavoitteena on olla hiilineutraali telakka vuoteen 2030 mennessä (Scope 1 ja 2). Tavoitteen saavuttamiseksi on jo tehty useita merkittäviä tekoja. Telakalla käytetään päästöneutraalia sähköä ja kaukolämpöä. Kaminoissa, joilla laivaa lämmitetään rakennusvaiheessa, on siirrytty käyttämään polttoöljyn sijaan HVO:ta (Hydrotreated Vegetable Oil, eli vetykäsitelty kasviöljy dieselmoottoreihin). Hiilineutraaliuden saavuttaminen vaati vielä muutoksia, joista suurin koskee laivojen merikokeiden aikana käyttämää polttoainetta, ja työtä tehdään jatkuvasti yhteistyössä hyvien kumppaneiden kanssa. Laivoja rakennettaessa tehdään paljon hitsaustyötä, josta aiheutuu päästöjä. Niihin pyritään puuttumaan optimoimalla työtapoja ja uudistamalla hitsauskaasuverkostoa. Meyer Turku liittyi Energiatehokkussopimukseen tammikuussa 2023, mikä vauhdittaa energiatehokkuuteen panostamista telakalla. Sopimuksen mukaisesti Meyer Turku tavoittelee 7,5 %:n energiankulutuksen säästöä vuoden 2025 loppuun mennessä.

2. Miten tekonne vähentää hiilidioksidipäästöjä?
Telakalla käytetään päästöneutraalia sähköä ja kaukolämpöä, joilla saadaan nollattua kaikki Scope 2 -luokan päästöt. Kaminoissa, joilla lämmitetään rakenteilla olevaa laivaa, on siirrytty käyttämään polttoöljyn sijaan HVO:ta (Hydrotreated Vegetable Oil, eli vetykäsitelty kasviöljy dieselmoottoreihin). Tällä muutoksella saadaan laivan rakentamisen aikaisesta lämmityksestä aiheutuvat päästöt leikattua noin 90-prosenttisesti.

3. Miksi teette ilmastotekoja ja miksi lähditte mukaan tekemään hiilineutraalia Turkua?
Kestävyysstrategiamme mukaisesti Meyer Turku tähtää hiilineutraaliksi telakaksi vuoteen 2030 mennessä. Haluamme omilla konkreettisilla toimillamme näyttää esimerkkiä vastuullisista valinnoista. Haluamme myös olla mukana Turun ilmastojoukkueessa yhteisen “Hiilineutraali Turku 2029” -tavoitteen saavuttamiseksi.

4. Minkälainen potentiaali alallanne on vähentää hiilipäästöjä ja millä keinoin?
Oman toimintamme lisäksi haluamme kirittää myös yhteistyöverkostoamme tekemään ilmaston ja ympäristön kannalta positiivisia valintoja. Panostamalla konkreettisiin tekoihin muun muassa materiaali- ja polttoainevalinnoissa saadaan merkittävästi pienennettyä laivanrakennusalan päästöjä.

5. Minkälaisen viestin haluat lähettää muille toimijoille?
Turusta lähtee maailmalle maailman upeimmat ja kehittyneimmät risteilijät. Tähtäämme, että vuoteen 2030 mennessä maailman upeimmat risteilijät lähtevät hiilineutraalilta telakalta. Tehdään yhdessä Turun seudusta maailmanluokan esimerkki siitä, miten tulevaisuutta rakennetaan kestävästi.

Linkki Turun Kaupungin alkuperäisuutiseen.

Back to news